4.5-13.6 2004

Magnus Wassborg


Ett Tu 3

Datorleksaken Furby är kontruerad för att bli omhändertagen av en värd. Den
behöver mat, sömn och förströelse för att utvecklas och överleva. Jag har
opererat in en "navelsträng" som varje gång någon ringer till leksaken leder en
elstöt rakt in i mikrodatorn. Efter ett antal behandlingar så kommer det sociala
programmet att förändras utanför min kontroll.

Magnus Wassborg