30.4-9.5 2004

Jean Ploteau


Rätt eller sant?


Världskändisar! Könsorgan! Vapen! Klassiska konstverk!
En utställning om hur vi uppfattar världen. Om hur våra värderingar utformas och "matas".


dili

BILDER FRÅN UTSTÄLLNINGEN: KLICKA PÅ BILDERNA I PANORAMAT

I vilken grad har vi möjlighet att styra vår livstil? Hur oberoende tänker vi egentligen? Och vilka värderingar sprider vi
medvetet/omedvetet omkring oss? Är vi överens med våra moraliska principer?

Världen är omöjlig att förstå, därför är den inte lätt att förklara.
Alla uttryck är normativa. Vi är allihop delaktiga till vilken världsbild vi förmedlar.
Varje bild säger mer än tusen ord, sägs det. Och ord är makt, som alla vet. Makt är något väldigt svårt
att hantera, men ändå en sjukdom som alla vill ha.

Jean Ploteau