<>14.11 2008 After Art: CANDYLAND GÄSTAR MODERNA
Ett surrealistiskt mingel med bar och DJ.
Candyland är inbjudna att kommentera utställningen ”Max Ernst – Dröm och revolution”

MODERNA MUSEET