12.9–28.9 2008 CANDYLAND, Gotlandsgatan 76

Pekka Persson

STRÖM

Installation
Inte sällan tröttnar man på en lovande bok, eller blir besviken på en häftig film, en invecklad tv-serie, uttråkad av en briljant föreläsare, desillusionerad av en uppskattad journalist… Plötsligt vet man i förskott vad som är på gång. Man har avslöjat ett tankesätt och det gör att man känner sig lurad. Kedjan av idéer framkallar inte längre den kluvenhet som leder till omvärdering av våra uppfattningar utan tycks helt enkelt styras av ett system som strävar efter att ha svar på allt.

Förmodligen hyser de allra flesta av oss en liten besservisser som drömmer om att få ansa hela världen som om den vore ens egen häck. Därför kan det vara nyttigt att ta del av Pekka Perssons nya installation på Candyland.

STRÖM bygger på serier av bilder som går in i varandra. Här och där tror man sig upptäcka röda trådar, en logisk linje eller flera som i slutändan visar sig inte riktigt mötas. Våra uppfattningar  (våra förutfattade meningar) blir, som många av Pekka Perssons bilder, suddiga. Man får tänka på nytt, tänka själv. Konstnären läser inte för oss. Konstverket är ingen före-läsning. Och vi som gillar tydliga koncept börjar undra om suddigheten inte kan vara tingens egentliga väsen?

Jean Ploteau

Pekka Persson är inbjuden av Candyland till en vistelse på Nordiska gästateljén i Malongen under augusti–september.
Han är utbildad i Oslo och bor och arbetar där sedan 1989. Separatutställningar som kan nämnas är Lunds Konsthall 2000 och Henie Onstad Kunstsenter 2005. Han har också vunnit 1:a pris för kortfilmen ”Wind Of Time” på konstfilmfestivalen i Essen. Pekka Persson arbetar nu med projektet ”Similar Difference” – en dialog med den egyptiske konstnären Hamdy Reda, som skall visas i Kairo och Oslo i 2009.

Utställningen och gästateljévistelsen stöds av: Nordiska Konstförbundet, Nordisk Kulturfond och Lindbäck Langgaards Stiftelse.