15.2–17.2 2008 Enskilda Galleriet

Gustaf Broms
i samarbete med Trish Littler

SUPERMARKET 2008
An international artist-run art fair
I Candylands monter visades “A walking piece” och “The sitting” av Gustaf Broms i samarbete med Trish Littler.
De genomförde 2005 till 2006 en fotvandring från Vendel i Sverige till Odessa i Ukraina. Under hela 2007 arbetade de med “The sitting” i gången mellan T-Centralen och Centralstationen i Stockholm.
The GUN Ladies fra Oslo.


Foto: Andreas Ribbung