30.11–23.12 2007

Fredrik Lindberg

Nya målningar
Fredrik Lindberg, mitt emellan drömmar.

Vem sade att barndomen är livets lyckligaste tid? De mystiska varelser som brukade befolka Fredrik Lindbergs teckningar har börjat erövra hans målningar. Är det konstnärens drömmar som tränger sig in i hans barndomsminne från Västerbotten?

Hans fantasi föder surrealistiska associationer där djurriket och växtartade motiv blir förlängningar till människokroppar. Men de här absurda gestalterna tar plats i en miljö som är mycket vardaglig och realistiskt utförd. Man tvekar inte en sekund på att de platser som målaren avbildar finns på riktigt eller snarare har funnits någon gång.

En platt äng med några enstaka träd och i bakgrunden, alldeles för långt ifrån oss för att vi skulle kunna urskilja något särskilt, en mäktig, oändlig granskog. Men det är inte skogen som Lindberg visar oss utan avståndet mellan den och oss/betraktaren.

Ganska tomt och lite frustrerande. Gör han det med flit? Det är inget sensationellt som konstnären bjuder på och skenbart verkar det inte finnas mer att se än vad han visar oss. Även de abnormala djuren tycks vara bekanta och trots sin bisarritet smälter de in i landskapet. De utgör varken hot eller lockelse. De bara finns för sig själva i en värld som vi känner igen.

Vi betraktar en tidlös och idealiserad efterkonstruktion mellan dröm och nostalgi, som från gulnade fotografier, bortom det vuxna livets utmaningar och bekymmer, långt från den oroande stora världen. Med dova färger, avbildar Fredrik Lindberg en inre verklighet: en förlorad guldålder.

Samtidigt är det uppenbart att vissa märkliga detaljer inte hör till detta universum. Men det går inte att komma ifrån de parallella band i olika färger som vi redan stött på i konstnärens tidigare målningar. Vad har abstrakta mönster att göra i den här slutna världen? Kanske tänker vi på René Magritte's berömda påminnelse "Ceci n'est pas une pipe" och konstaterar i vår tur att den målade ytan som inte döljer någonting, framför allt levererar en luraktig föreställning.

Jean Ploteau, november 2007


Prisutdelning i det årliga stödmedlemslotteriet.