CANDYLAND deltog i Projekt Kolonin med en utställning på Gotlandsgatan 76, Södermalm

17.8-26.8 2007

Agnes, Alma,Campo, Baltazar, Blenda, Emilia, Freja, Leona, Tiphaine

”Om Slafveriet”


Föreställ er att skolbarn varje år sätter upp ett skådespel om hur slaveriet avskaffades i Sverige.
Även om man inte kan påstå att slaveriet är helt avskaffat är det hoppingivande att tänka på att man en gång i tiden lyckades enas om att förbjuda den djupt rotade och tillväxtfrämjande slavhandeln.


I Gustavias hamn handlar man med allt möjligt. Till och med människor.


I Sverige var det fattigt efter alla krig.
En fransman som hette Karl Johan kom för att bli kung och ordna upp allting.


Två engelska sändebud kommer till Stockholm, men får inte träffa kungen.


De stöter ihop med Erik Gustaf Geijer, som skriver en motion om Slafveriet och Slafvhandelns afskaffande.


Riksdagens fyra ständer beslutar 1845 att avskaffa slaveriet.


1847 friköps de sista slavarna på St. Barthélemy. Alla slavar är fria!

www.kolonin.com

Candylands bidrag på ön i Djurgårdskanalen är en dekormålning med hål som man kan stoppa in ansiktet i och fotografera. Den står bakom huset och föreställer hamnen i Gustavia (på St. Barthélemy i Västindien, svensk koloni 1784–1878). Se bilder