6.10-15.10 2006

Anna Kristensen

Container

annakristensen

Containermålningarna, (ca 20x20cm) är målade direkt på godscontainrar som står uppställda på godsterminaler och liknande. Containrarna fraktas runt i världen utanför min kontroll och jag tycker om att föreställa mig någon som är ute och går med sin hund i Frankfurt eller Hoting och plötsligt hajar till inför min målning.

Anna Kristensen


Anna Kristensen med familj