Bilder av Fredric Ceson, ljudbild av Mikael Strömberg
"Roses are red 2", vernissage 13.1 2006


ceson.1 ceson.2 fc0035 fc0039 fc0042 fc0044
fc0056 fc0077 fc01 fc03 fc12