27.8-18.9 2005

Fredrik Helander

Svenska Landscapes

Svenska Landscapes

Svenska Landscapes

Svenska Landscapes

Svenska Landscapes

Karlino, Polen

Se de enskilda bilderna på www.fredrikhelander.se

- Karlino? Var är det?
- Det där är ju hagen på landet, där Sjöqvists har korna du vet?! Det ser jag väl!

De landskap som jag har målat i ”Svenska Landscapes” har vid något tillfälle under historiens gång
varit en del av Sverige, men dessa platser hör idag till 12 andra länder. Flera av dem ser ut precis som det vi
kännetecknar som ett typiskt ”svenskt” landskap, andra ser väldigt exotiska ut och känns inte alls lika bekanta.

Man kan se mina målningar som en metafor för vår samtid och hur vi ser på oss själva
och vår plats i den omvärld som under historiens gång ständigt utvecklas och förvandlas.
Denna förändring påverkar väl även vår självbild?!
Anledningarna till hur vi ser på vår omvärld är givetvis komplexa, men sammanfattningsvis kan man
säga att vi kategoriserar och tar ställning utifrån vad vi ser och vad vi bär med oss i form av
kunskaper, åsikter och erfarenheter. Automatiskt får vi ett förhållande till det vi ser; vi formar
en uppfattning och skapar ett förhållningssätt till detta.

I mitt konstnärskap har naturen som begrepp och symbol för vår längtan efter det ursprungliga
tidigare utgjort mitt intresse. Idag intresserar jag mig för frågor som rör begreppen historia, kultur och natur,
vilka enligt mig berör och går in i varandra.

Min förhoppning är att mina målningar i ”Svenska Landscapes” kan öppna ögonen
på betraktaren och med titlarnas hjälp ställa frågor om identitet, historia och
vårt förhållande till oss själva i en mångfacetterad, mångkulturell samtid.

”Svenska Landscapes” motiv kommer från dessa länder:
Danmark, Estland, Finland, Franska Västindien, Ghana, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland, Tyskland och USA.Fredrik Helander är inbjuden av Alex Pacheco

En blänkare om Fredriks utställning i Nöjesguiden och rara ord om Candyland (nr 4 på listan):
KLICKA HÄR