11.6 2005

Rendez-vous Buenos Aires/Stockholm

Ett möte och en fest med andra sidan jordklotet,
och för första gången, ett samarbete mellan Candyland & Faunafest*


Lördagen den 11 juni öppnade Candyland i Stockholm ett fönster mot Centro Cultural Ricardo Rojas i Buenos Aires.
Besökare på de båda platserna kunde mötas!


OBS: för detta unika tillfälle flyttade Candyland till So Stockholm
fd Doktor Glas i Kungsträdgården.
Utställningen visades endast denna dag, men vi fortsatte tills det blivit natt också i Argentina...

Utställningsproducenter: Alvaro Campo och Jean Ploteau
Faunafest av Eka Acosta och Gabriel AgutDet kommer fler bilder!Inbjudan i Buenos Aires


Att föra en dialog handlar om att försöka förstå varandra.
Det förutser en gemensam vilja att hålla kontakten och hitta en balans mellan likheter och olikheter.
Det kräver öppenhet och man skall vara beredd att omvärdera sina självklaraste känslor, ifrågasätta sina egna värderingar.
Allt detta blir ännu tydligare när dialogen sker över gränser och kulturer samtidigt som avståndet förstärker viljan att lyckas
kommunicera.

Fler och fler har blivit inblandade i den dialog som för några år sedan initierades av Jean Ploteau (STH) och Daniel Goldaracena (BA).
Det sägs att ett vingslag från en fjäril kan påverka hela universums gång. 
Idéerna är som vingslag, de tillhör ingen, de tillhör oss alla.
Välkommen att släppa fler fjärilar!

Ursprungliga interlokutörer i Sverige: Jean Ploteau & Alvaro Campo CANDYLAND
Ursprungliga interlokutörer i Argentina: Soleris (Daniel Goldaracena & Andrea Arrighi), Ariel Jacubovich + m7red


DELTAGARE:

Faunafest av Eka Acosta och Gabriel Agut

Projektet "Rendez-vous Buenos Aires/Stockholm" är ett samarbete mellan Jean Ploteau och Alvaro Campo från Candyland i
Stockholm och ett kollektiv bestående av konstnärer och arkitekter Soleris + Ariel Jacubovich + m7red i Buenos Aires.

- Soleris är ett arkitektkontor (studier, produktion och förändring av urbana boende miljöer) som drivs av Daniel Goldaracena och
Andrea Arrighi.
solerisado@yahoo.com.ar

- Ariel Jacubovich, arkitekt arbetar i Buenos Aires och Barcelona där han medverkar i gruppen Z-van genom att utveckla projekt där
performance i stadsmiljö möter civil olydnad.
ajacubovich@yahoo.es

- m7red är en länk av arkitektgruppen m777 och består av Pío Torroja och Mauricio Corvalan.
http://www.m7red.com.ar
m7red@m7red.com.ar


Utställningen genomfördes med stöd från Stockholms Kulturförvaltning