29.4-22.5 2005

Det sanna för fem sinnen

D r ö m f ö r e m å l

Vi kanske förblir alla lika inför våra drömmar.
Dessa säregna föremål som bevärdigas uppenbara sig i vår sömn
blott ibland.
Dessa oförväntade bilder som vi undantagsvis lyckas rädda ur natten
- tillhör de oss egentligen?
Kanske är de det poetiska sinnets nattliga hämnd och ironiska eller
oskuldsfulla parodier av konst.
Det är hur som helst knappast fråga om några symboler.

Kim Fagerstam   Bruno Jacobs   Robert Lindroth   Petra Mandal

Utställningsproducent: Johan von SchreebUtställningen genomfördes med stöd från Stockholms Kulturförvaltning

PDF-katalog på svenska (2.7 MB)

PDF-catalogue in english (2.7 MB)

"De skrattande stenarna"
"De skrattande stenarna"


Patricks KRAM-märkta crepes & galettes.
Jejnes spelade.DJ Jean Louis Huhta