11.12 2004-9.1 2005

  Tess Oweson och Lotta Danfors

  Synvilla

  Utställningssäsongen avslutades med en mycket genomarbetad installation.
  Scenografen Tess Oweson bjöd in kostymtecknaren Lotta Danfors till ett
  samarbete på Candyland.
  De skapade ett textilt rum där det igenkänningsbara tar sig nya uttryck.
  Man kunde gå in i "villan" och uppleva installationen tillsammans med
  ett ljudverk av Thomas Lindahl.

  Installationen kunde också ses genom skyltfönstret

<BGSOUND SRC="sv.mp3" LOOP=INFINITE>