14.11–30.11 2014 Candyland

Anna Sörenson

”The Departments of Anna Sörenson”  


Vernissage fredag 14 november 2014 kl 17–22

 

Anna Sörenson, “Therapy with a bureaucrat”, video still.


Vi tror på makt. Dagligen stöter vi på maktstrukturer och vi betraktar maktföreteelser som naturliga ramar i vår verklighet. Vi inser att vissa av oss har mer makt än andra, att makt är någonting man i bästa fall får tillfälligt men som också kan erövras. I alla fall förväntar vi oss att makt skall vara knuten till ansvar och skyldigheter, som om makt spontant skulle underordnas människans förnuft och vilja. Men är det verkligen så det funkar?
I mina ögon är Makt huvudämnet i Anna Sörensons konstnärliga projekt ”The Departments”. Sedan 2012 gör hon performance (i Stockholm, Bryssel och Miami) där hon bjuder in publiken att delta och lämna sitt bidrag till varje steg av ett experiment, som i sin tur, efter analys, blir grunden till nästa möte. Maktutövning kräver en rollfördelning och blir därför ett också ett samarbete.
Fördelen med att iscensätta maktens mekanismer inom ramen av en konstutställning, är att ingen människa behöver ta skada av det. Men Anna Sörensons arbete belyser hur långt en nästan vardaglig situation engagerar oss i maktens spel, där varje aktör medvetet eller ej underordnar sig själva makten.

Kom till Candyland och smaka på makten den 14 november!

Jean Ploteau

Anna Sörenson är född och uppvuxen i Stockholm. Hon tog sin kandidatexamen vid Umeå Konsthögskola och sin masterexamen vid Pratt Institute, New York, finansierad av Fulbright Scholarship, 2012. Hon har precis avlagt en post-masterexamen vid a.pass, en årslång fördjupning i performancekonst i Bryssel, Belgien.
Hennes första separatutställning ägde rum 2012 på  Ed Varie i New York och sen dess har hon ställt ut i Stockholm, Bryssel, Berlin, New York och Miami. Anna Sörenson bor och arbetar för tillfället i Stockholm.

www.annasorenson.se
Anna Sörenson är inbjuden av Jean Ploteau.


In English:

We believe in power. Everyday we face power structures and we view them as natural boundaries of reality. We realize that some of us have more power than others, that power is something a lucky few get to have temporarily but that power also can be captured. In any case we expect power to be tied to responsibility and duty, that power would naturally subordinate the human needs and sensibilities. But is it that really how power operates?

The main topic, as I see it, in Anna Sörenson’s conceptual art piece “The Departments” is power. Since 2012 has she staged her performance “Your Application is Pending” (in Stockholm, Brussels, Miami) where she invites the audience to take part and with their contribution they themselves lay the ground for the logic of the procedure and the following analysis. To exercise power needs a clear set of roles and therefore constitutes collaboration.

The advantage in staging the mechanism of power in the context of an art exhibition is that no one will be hurt. But Anna Sörenson’s work shreds light on how something that looks like a ordinary situation truly engage us in a power play, where every one who takes part is ordering themselves in the power structure, whether he or she wants it or not.   

Come and get a taste of power at Candyland the 14th of November!

Jean Ploteau


Born and raised in Stockholm, Anna Sörenson received her BFA from Umeå University in Sweden. In 2012, Anna received her MFA from Pratt Institute supported by her Fulbright Scholarship. 2014 she graduated from a.pass, a yearlong post-master program in performance art in Brussels, Belgium.
She assembled her first solo exhibition in the fall of 2012, at Ed Varie in New York City and has exhibited her work in Stockholm, Brussels, Berlin, New York and Miami. She currently lives and works in Stockholm.

www.annasorenson.se


The Departments of Anna Sörenson

In December 2012 I opened The Departments. It began in Vermont during a time when I travelled to and from the United States as a foreigner and consequently experiencing numerous border control interviews. Passing the border so often I began to analyse the content and the method of the interviews in order to comprehend and to do better next time. I feel that I came to understand the absurd logic of the interview, the strict format and the method of indexing and classifying the interviewee’s answers. Continue reading (pdf)