3.10–19.10 2014 Candyland

Kåre Holgerson

Mönster


Vernissage fredag 3 oktober 2014 kl 17–22
På scen kl 20: Peter Bryngelsson


 


Installationen Mönster av Kåre Holgerson består av två delar som på olika sätt beskriver konstnärens mamma Karins förhållningssätt till verkligheten. Den ena delen utgörs av ett antal studier av klänningar bland annat utförda på Nordiska museet, ett herbarium samt föremål från hennes yrkesverksamma tid som textillärarinna. Allt genomfört med en nitisk noggrannhet och omsorg. Den andra delen består av fotografier tagna av konstnären i två av de bostäder Karin levde i vid slutet av sitt liv. Den outsägliga oordning som framträder står i en hjärtskärande kontrast till de övriga föremålen i utställningen.
Lars Nylander, professor i litteraturvetenskap vid universitetet i Trondheim och vän till konstnären sedan lång tid tillbaka, har skrivit en inkännande text om utställningen. En text han gett namnet Livets signaturer. Så här avslutar Nylander texten:
Men i sista hand blir ”mönster” en fråga som vi tvingas ställa om vårt eget liv: är det också mönster av detta slag, mönster som föregår alla symboliska betydelser, som utgör kärnan av det jag kallar min karaktär, min personlighet, mitt ”jag”? Är det mönster av detta slag som utgör livets egna, mest autentiska signaturer?
Kåre Holgerson ställer med sin installation frågor om identitet och om hur ett liv som under hand förändrats på ett dramatiskt vis ska kunna förstås och ges rättvisa. Med en osentimental konsekvens öppnar han dörren till en existentiell problematik som rör tid och liv, kaos och ordning. De många nivåerna av begreppet mönster vecklar här ut sig och ger installationen en rad möjliga tolkningar och ingångar.
Holgersons installation reser också indirekt frågor av en mer moralisk karaktär. Hur stor rätt kan konstnären ta sig när det handlar om att använda sig av biografiskt material, andras liv, i försöket att berätta något som berör oss alla? En diskussion som varit särskilt livaktig inom litteraturen och inte minst med anledning av ”dokusåpa-genren” som grasserat i TV-media det senaste decenniet. Utan andra jämförelser med dessa kulturyttringar avgörs frågan i det här fallet genom det sätt på vilket Kåre Holgerson gripit sig an och gestaltat helheten. Det vill säga på vilket sätt du som betraktare ges möjlighet att uppfatta hans verk. Uppenbart är att det inte är den faktiska personen Karin som är av intresse i Mönster. Bland många möjliga har konstnären valt just detta sätt. Om verket i slutändan bildar en rimlig eller till och med en fantastisk utsaga är upp till dig.

Kåre Holgerson är verksam som konstnär och pedagog med bas i Kalmarregionen sedan konststudierna i början av 80-talet. Inte minst har han varit en drivande kraft för att etablera Kulturmagasinet i Bergkvara som en vital nod i det regionala konstlivet. Konstnärligt har han arbetat främst med grafik, performance och installationer som på olika sätt formerats till sammanhängande teman över längre tidsspann. Titlar som exempelvis Vid gräns och Exil har varierats och givits ny mening i olika kontexter. Med installationen Mönster har Kåre Holgerson tagit sig an ett nytt tema som vi förmodligen bara sett början på.

Bengt Olof Johansson, museichef, Kalmar konstmuseum

Mönster visades på Kalmar konstmuseum 2012 och kuraterades då av Bengt Olof Johansson.

Kåre Holgerson är inbjuden av Mattias Larson
.