7.3–23.3 2014

Linda Shamma

Cherry Blossom

Vernissage fredag 7 mars 2014 kl 17–22
DJ Gothic Disneyland
Öppet fredag–söndag 13–16, tom. 23 mars 2014
Foto: Monika Lenkmann

Två former möts. De kan krocka med varandra och upplösas direkt men det behöver inte vara så. Ibland smälter de samman på ett mindre dramatiskt sätt. Men det är sällan smärtfritt.

Linda Shamma Östrand är en konstnär baserad i Stockholm. Hennes arbeten involverar en rad olika medier. De senaste åren har hon undersökt hur element som ryms inom begreppet hybriditet kan förstås och användas för att skapa sociala förändringar. Med en far från Palestina och en mor från Sverige relaterar hon termen till sitt eget blandade ursprung, till postkolonial historia och kulturell hybriditet. Exempel på arbeten som relaterar till detta tema är ”Älg i postformulerat tillstånd” (den så kallade Kamälgen), en offentlig skulptur placerad i en rondell i korsningen Mikrofonvägen och Tellusborgsvägen vid Telefonplan i Stockholm och “Oophaga vicentei × Oophaga pumilio”, en levande hybridgroda Shamma fött upp i försök att utveckla en större förståelse för hur hybrider betraktas och kategoriseras i en biologisk diskurs. Shamma arbetar konceptbaserat med olika uttryck och tekniker som bioteknik, kriminalteknik, datorspel / gaming, skulptur och performance.

Linda Shamma föddes i Enånger och tog sin examen i Fri Konst på Konstfack i Stockholm. Idag arbetar hon som konstnär, föreläsare och gästkritiker på högskolor som Konstfack, KTH, och Linköpings universitet men även utanför högskolevärlden.

www.shamma.se

Linda Shamma är inbjuden av Mattias Larson.