8.11–24.11 2013

Newton Knight Morales

HOJARUGADA
Det abstrakta finns också i det reella


Vernissage fredag 8 november 2013 kl 17–22
Öppet fredag–söndag kl 13–16 t.o.m. söndag 24 november.
Gotlandsgatan 76, Stockholm (Buss 3, 76 eller T-Skanstull)


Talk: Bruno Jacobs om ”Fotografi och det poetiska sinnet”, lördag 16 november kl 14–15

Newton Knight Morales är född i Oaxaca, Mexiko, 1985. Han är snart färdigutbildad antropolog och bor i Xalapa i delstaten Veracruz. Som fotografisk konstnär är däremot Newton autodidakt. Under ett tiotal år har han ägnat sig åt att fördjupa sitt förhållningssätt till fotografiet som anknyter till en tradition av analogiskt tänkande. Utgångspunkten for Newtons fotografier är inte en kreativ, subjektiv handling utan hans förmåga att avslöja de enkla naturliga tingens aura, att blotta deras inneboende poetiska laddning. Det abstrakta finns också i det reella. Ett naturligt objekt sett i ett annat ljus eller i en annan inramning överraskar visuellt.
”Enkelheten som den kommer till uttryck i Newton Knight Morales bilder är alltid det mest effektiva.” (Recension i tidningen NZ Xalapa i samband med utställning på galleri Mezanine i Xalapa i juli 2010)
Mer av Newton Knight Morales: www.flickr.com/photos/newtonknight

Utställningen är sammanställd av Bruno Jacobs som bjudits in som gästkurator av Johan von Schreeb.Kontakt Candyland: Johan von Schreeb, johan @candyland.se, +46 736 84 53 31