26.4–12.5 2013

Lapiztola

Instruktioner för långflygning


Vernissage fredag 26 april 2013 kl 17–22
därefter öppet fredag 10–16, lördag–söndag 14–17, tom 12 maj

Lapiztola tar inte plats som personer, de är diskreta och talar lågmält om sin konst. Istället låter de sina bilder ta plats. Bilder på dragspelsspelande gatubarn, indiangummor som riktar gevär mot amerikanska genmanipulerande majsterrorister samt bilder på hårt arbetande människor från landsbygden som tar sig in till staden för att göra den till en levande plats av kommers.

Lapiztolas bildvärld är framträdande på Oaxacas gator och torg. I en rik förekomst av politisk gatukonst är det lätt att känna igen Lapiztolas stil: den är aningen skirare, mer poetisk, mindre agitatorisk och mer allegorisk – men likväl (och kanske därför ännu mer) fast förankrad i ett socialt budskap och en politisk verklighet. Såväl Lapiztola som Oaxacas övriga gatukonst har formats av den sociopolitiska turbulens som råder i deras hemstad.
Oaxaca är lika stort som Göteborg. Det är huvudstaden i stat med samma namn där 80% av befolkningen är av indianskt ursprung. Oaxacaregionen härbärgerar zapoteker, mixteker och en sisådär 15 andra nationer och lika många språk. Överklassen har historiskt sett varit spansk. Men under 1900-talet har kulturen alltmer präglats av ursprungsbefolkningen och en framväxande anarkism har tagit form. 2006 utvecklades ett folkligt uppror, då folket sparkade ut guvernören och ockuperade hela staden. Ett direktdemokratiskt folkstyre följde i över sju månader. Den mexikanska federationens president skickade slutligen 4000 kravallpoliser till staden – beväpnade med batonger, tårgas och vattenkanoner och uppbackade av helikoptrar och tanks – för att slå ner upproret. Oaxaca är en stad där myndigheterna fruktar de radikala folkskolelärarna (de som undervisar den fattiga landsbygdsbefolkningen). Folkskolelärarna protesterar alltjämt mot privatiseringar och auktoritärt styre.

Landsbygden är till stor del avgrundsfattig, vatten är en bristvara, trafiken är ett kaos och myndigheterna har inga utvecklingsprogram för regionen. Allt är privatiserat (förutom skolan – än så länge). Fattigdomen och de dåliga framtidsutsikterna för landsbygdsbefolkningen ger upphov till en regelmässig emigration till USA och sociala problem såsom alkoholism och våld inom familjen.

Samtidigt är Oaxaca platsen för högklassig turism: välartade konstintresserade kulturtanter från USA, Kanada och Europa vallfärdar för att ta del av Oaxacas rika kulturliv. Det behagliga klimatet villkoras av det sydliga läget och topografin (torra, varma dagar och svala nätter). Residensstaden har en tydlig borgerlig karaktär, byggnaderna är klassisk koloniala och torgen av gemytligt Medelhavssnitt. Det är ett ställe där man trivs och det är svårt att förstå hur det kan finnas misär.

I denna motstridiga miljö verkar Lapiztola. De är formellt utbildade grafiska designers, men deras verkliga universitet var upproret i Oaxaca 2006, då folket handfast demonstrerade sitt oberoende av överheten. Upproret förlöste en kraftfull våg av konst och kultur – för folket och av folket. Projekt såsom Lapiztola (en sammanslagning av orden för penna och pistol) sjösattes utan direktiv från ovan och utom synhåll för marknadens kalla hand.

Deras idé och gärning var lika kongenial då som nu – att pryda stadens borgerliga byggnader med bilder av den fattiga landsbygdsbefolkningen. De som inte har nåt att säga till om i staden som de med sitt arbete och sina produkter ser till att berika. De som med jämna mellanrum liksom flyttfåglar tvingas migrera till gynnsammare trakter för att överleva.

Performing Pictures, april 2013Lapiztolas arbete presenteras nu för första gången i en separatuställning i Sverige, som en del av projektet The Euroaxacan Initiative for Transformative Cultures – ett tvåårigt projekt om konst som drivkraft för socioekonomisk förändring, med stöd av EU:s Kulturprogram, Kulturrådet och Stockholms Stads Kulturförvaltning.


Mer information:
www.lapiztola.blogspot.com
www.euroaxaca.org

Kontakt Candyland: Alvaro Campo