5.4–19.4 2013

Erik Rosshagen & Niklas Wallenborg

Workshop inom projektet God in the Machine

Finissage fredag 19 april 2013 kl 17–22

Projektet God in the Machine håller en workshop på Candyland för att utforska extas. Vi använder en experimentell metod inom neurovetenskap, en hjälm som kan försätta personen i ett förändrat medvetandetillstånd genom att stimulera hjärnan med elektromagnetism. Vetenskapens slutna rum öppnas upp och exponeras som skulpturalt objekt, installation och performance. Det vetenskapliga försöket blir till skådespel samtidigt som det är på riktigt.

Vid intresse av att delta maila: info@ecstaticexperience.se

Utställningen på Candyland är workshop 2 inom God in the Machine, ett gränsöverskridande konstprojekt som drivs av Erik Rosshagen och Niklas Wallenborg. Projektet undersöker extas utanför dess religiösa och kulturella uttrycksformer. Finns det en punkt i den extatiska upplevelsen som kan beskrivas estetiskt? Workshop 1 undersökte kroppen i extas i samarbete med samtida dans på Dansens Hus 18-23 februari 2013.

www.ecstaticexperience.se

Projektet stöds av Innovativ kultur, Konstnärsnämnden, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Svensk-danska kulturfonden och Letterstedtska föreningen.

Kontakt: info@ecstaticexperience.se

Kontakt Candyland: Mattias Larson, mattias@candyland.se, +46 736 719770