8.2–25.2 2013

Emma-Lina Ericson

Jag har fortfarande ont i min älskade


Vernissage fredag 8 februari 2013 kl 17–22

därefter öppet fredag 10–16, lördag–söndag 14–17, tom. 25 februari 2013.

Vad händer med oss då någon vi älskar är olycklig eller inte vill leva längre? Hur påverkas barn, syskon, föräldrar och vänner när en närstående hellre vill bort, än leva med dem som lämnas kvar?

Roland Barthes skriver i Kärlekens samtal om den ”sunda” civiliserade och konstnärliga formen av medlidande: ”Jag skall alltså lida med den andre, men utan att ge stöd, utan att själv gå förlorad.”

I ljudinstallationen ”Jag har fortfarande ont i min älskade” är det den anhöriges röst vi hör. Utifrån andras berättelser och egna erfarenheter komponerar Emma-Lina Ericson en lyrisk och suggestiv orkestrering av frågor, vittnesmål och funderingar.

Emma-Lina Ericson gör musik av upprepning och addering av sång, hon arbetar med bild och objekt, ofta sammanvävda i intermediala installationer. Med röstbaserade ljudmattor som omfamnar och intar skapar hon fysiska upplevelser av symfoni. Lager på lager av textbärande sång följer subjektets förgreningar och komponerar mångfacetterade porträtt att gå in i eller bli del av. Med intresse för språkets begränsningar och människans sätt att tänka, känna och handla undersöker Emma-Lina Ericson det inre samtalet.Emma-Lina Ericson (f. 1979) bor och arbetar i Stockholm.Kontakt Candyland:
Mattias Larson, mattias@candyland.se, +46 736 709771