2.3–25.3 2012 Candyland, Gotlandsgatan 76

Magnus Lönn

Ordsaker


Magnus Lönn är min speciella "ord-vän" sedan min tidiga barndom. Hans värld/konst uppstår någonstans i mötet mellan orden och tingen. Han klär av orden deras anonyma trycksvärtekostymer och ser efter vad som händer när man skriver med själva tingen. Genom att ge orden färg och formas av tingen blir de mångtydiga i förhållande till vad de ska uttrycka. Läsande och seende blandas på ett oväntat sätt.

Magnus bokstavskonstruerade ordlekar är lekfulla, allvarliga, skojiga, ironiska, taggiga. De har fascinerat mig hela livet. Liksom hans sätt att kommunicera som ibland kan innehålla ett eget påhittat språk. Även om man inte förstår orden så anar man tydligt intentionen och det finns en undran i tonen: Varför inte prata vidare med varann även om språket är okänt!?

Jagnuari
Felberari
Arsch
Drill
Aj
Ljusni
Ljugli
Argusti
Färgtember
Orktober
Nejvember
Dröjcember

I början av 70-talet var han med och startade Byteatern (sedan 1992 Kalmar läns teater) där han varit dramatiker och scenograf och turnerat runt i landet. Magnus har även gjort flera vandringsutställningar med namn som "Undrien", "Palaver på grenesiska" och ”Tingens teater”, deltagit i många samlingsutställningar samt arbetat med offentlig konst. 2002 kom ”Bråkstavsboken” ut.

Välkomna på en tur mellan upphittade ord, överraskande poesi och ett sinnligt språk!


Johan Eriksson (gästcurator)

Kontakt Candyland: Mattias Larson