11.2 2011 Etnografiska museet

VODOU REMIX PARTY

CANDYLAND i samarbete med Trio Electromondo, Fauna, Dos Oké, HAP och vänner.
Öppning av utställningen Vodou på Etnografiska museet. Fotografier av José Figueroa
och Cato Lein.


foto: José Figueroa


foto: José Figueroa


foto: José Figueroa


foto: José Figueroa


foto: José Figueroa


foto: José Figueroa


foto: José Figueroa


foto: José Figueroa


foto: José Figueroa


foto: José Figueroa


foto: José Figueroa


foto: Cato Lein


foto: Cato Lein


foto: Cato Lein


foto: Cato Lein


foto: Cato Lein