Bilder från denna utställning kommer!

  24.9–10.10 2010 Candyland, Gotlandsgatan 76

  The upper storey of Aurora #2 – Extended version
  (Auroras hjärnkontor #2 – utökad version)

  En installation av Hanna Stahle med övriga medverkande:
  Joakim Allgulander, Lotta Erikson/Håkan Engström, Pia Ingelse, Torbjörn Limé,
  Eva Mozard, Thomas Oldrell, Anna Viktoria Norberg, C. Anders Wallén.


  Vernissage fredag den 24 september kl 17–22
  Kl 19 på scenen: Sten Hultin och Jörgen Melanton framför egna texter.
  Öppet torsdag–fredag kl 15–18, lördag–söndag 14–17  Aurora Euforia Ågren har flyttat sitt hjärnkontor till Candyland. Här möter man en arbetsplats som bär spår av en person som är djupt absorberad av sitt arbete. Livet och arbetet klibbar samman och går kanske inte längre att åtskilja. På Auroras hjärnkontor är strukturerna kaotiska liksom i den egna hjärnan. Lika surrealistiskt, ocensurerat och stundtals obegripligt. Vad det är som bearbetas är något oklart och kanske inte det viktigaste i sammanhanget. Installationen är en dubbelexponering av Auroras fysiska arbetsplats och utrymmet i hennes egen hjärna.

  Idéerna utgår ifrån egna funderingar kring kaos och kreativitet, nyfikenhet och experimentlusta, mellan sjukt och friskt samt hur man kan gå det oväntade till mötes. Men även fritt inspirerat från vetenskapsmannen Nikola Tesla (1856–1943) och hans vilda idéer kring kommunikation. Den fiktiva person Aurora är vald som metod för att ge en subjektiv bild utifrån egna upplevelser och teorier.

  Utställningen är en del av Hanna Stahles projekt Auroras hjärnkontor, ett pågående undersökande arbete med stöd från Bildkonstnärsfonden. Installationen visades i sin första version på Gotlands konstmuseum i oktober -09. Denna gång har hon valt att bjuda med ett antal utvalda konstnärer och bett dem bidra med egna delar att integrera i installationens helhet. Det har blivit ett experiment med samarbetsformen för att tillföra projektet fler inslag av det oväntade och fler aspekter av hur Auroras liv och arbete gestaltar sig.

  www.hannastahle.se

  Utställningen är arrangerad i samarbete med Gocart Gallery,Visby, www.gocartgallery.se


  Photo: Anders Larsson