2.9–3.9 2010 Kägelbanan, Södra teatern

CLOWN BAR, Stockholm Comedy Festival

Fotografier av José Figueroa, Kristina Keyser och Cato Lein


foto: José Figueroa


foto: José Figueroa


foto: Kristina Keyser


foto: Kristina Keyser


foto: Kristina Keyser


foto: Kristina Keyser


foto: Cato Lein


foto: Cato Lein


foto: Cato Lein


foto: Cato Lein


foto: Cato Lein


foto: Cato Lein


foto: Cato Lein


foto: Cato Lein


foto: Cato Lein


foto: Cato Lein


foto: Cato Lein