28.8 2010


Sasha Constable


Landminor och konst – krig, konflikt och konstens roll i KambodjaEndagsutställning i gästateljén på Malongen, lördag 28 augusti 2010 kl 13–18. Artist talk kl 14.

Krig och konflikter har varit en konstant följeslagare till mänskligheten. De senaste åren har Kambodja hämtat sig efter mer än 30 år av våldsam konflikt. Processen att återbygga landet har varit är skör och kantad av svårigheter och kräver att alla delar av mänskliga behov tillfredsställs. Under Röda Khmer-tiden var konst och kulturutövande förbjudet och skulle utrotas. Nu måste den återupptäckas och återskapas. På senare år har konsten fått en viktig roll som stabiliserande faktor i återuppbyggnaden av konfliktdrabbade länder.

Sasha Constable är en brittisk konstnär verksam i Kambodja sedan 10 år med att stödja Khmerkonstnårer att utveckla olika konstformer. Hon har bland annat koordinerat ett projekt som använt vapen från det stora avväpningsprojektet till att göra konstverk. Under augusti har hon varit galleri Candylands inbjudna artsist-in-residence på Nordiska Konstförbundets gästateljé pä Malongen i Stockholm.

Utställningen innehåller fotografier av tidigare Peace Art-projekt, samt en serie nya linoleumsnitt som är inspirerade av besök på minfälten.

Utställningen visades under en dag, lördagen den 28 augusti, klockan 13–18 i gästateljén på Malongen, Nytorget 15 A. Klockan 14 berättade Sasha om sitt arbete i Kambodja och om konstens roll för att återbygga det sargade landet.

Utställningsansvarig från Candyland: Johan von Schreeb. Mer information om Sashas arbete: sashaconstable.co.uk
I samarbete med NKF, Nordiska konstförbundets svenska sektion. www.nkf.se

Landmines and Art
War, conflict and the role of art in Cambodia

Conflict and war is a constant follower of mankind. In the last  years Cambodia has slowly recovered from more than 30 years of  violent conflict. The process to rebuild the country is fragile and  must involve all aspects of human needs. Culture and art was during  the Khmer Rouge period abolished and forbidden. It now has to be  rediscovered and redefined. It has increasingly been acknowledged  that art has a fundamental role to heal wounds and rebuild conflict  affected societies.

Sasha Constable is a British artist that has spent the last 10 years  in Cambodia supporting Khmer artists to practice art in different  forms. She has among other projects coordinated using weapons from  disarmament projects to produce art. During August she has been  Candyland invited artist in residence at NKF Nordic Art Association  guest studio at Malongen in Stockholm.

The Landmines and Art exhibition comprises different images  illustrating former Peace Art projects Sasha has worked on in  Cambodia and a new series of Linocuts inspired by visits to the  minefields.

.