4.5–30.5 2010


Per-Ivar Lindekrantz


Nya målningar
Om det stämmer att konstnärerna speglar sin samtid får vi hoppas att Per-Ivar Lindekrantz är långt före vår, eftersom han målar en värld där mänskligheten verkar ha sopats bort. Sedan 2003 målar han landskap och platser där han iscensätter skulpterade figurer från bortglömda mytologier. På varenda tavla är det samma situation som upprepar sig. Det känns som om betraktaren, efter en lång och enslig vandring, har liksom dragen av en magnet, hamnat framför en stelnad grupp eller en isolerad gestalt. Man anar något hånfullt. Det känns ensamt och kallt.  Den mänskliga tiden tycks ha spårat ur. På nytt härskar väsen som rivaliserade mot Gudarna långt innan människans uppkomst.

Det sägs att konstnärerna jämt återgår till samma intima grundproblematik och till synes är Per-Ivar en obotlig pessimist som förlitar sig mer på konst än på civilisation. Men en diffus värme har börjat tränga sig i konstnärens fyra senaste stora målningar som han presenterar på Candyland. Teorin spricker. Stora saker är på gång. Någon har klivit in i de oroande miljöerna. Men det är absolut inte någon som ropar på hjälp som vi, på andra sidan av bilderna, säkert skulle göra. Gjort är gjort och för henne, liksom för Per-Ivar finns det ingen väg tillbaka.

Jean Ploteau”Sarek” 140 x 196 cm.


Svante Helmers

www.lindekrantz.se
.