24.10–9.11 2014 Candyland

Devon Reid

”Stories in Plush”


Vernissage fredag 24 oktober 2014 kl 17–22
LWDJ – Live Web Disc Jockey: Bolle the Yogi


 


Devon Reid (US) visar arbeten han skapat i plysch under de senaste två åren. Dessutom kommer utställningsperioden innehålla ett inslag av delaktighet, där alla bjuds in att tillverka sin egen mjuka skulptur/karaktär av återvunnet material.  I workshopen ingår att göra en film med dessa figurer.

Devon Reid, konstnär från Pacific Northwest (Washington/Oregon) USA, bor och arbetar i Sverige. Han arbetar med plysch, blyerts, sten, silikon, elektronik, trä eller lera. Han är ordförande i föreningen ”Andra Livets Konst” som återvinner material för mjuka skulpturworkshops, formger alternativa bostäder och bygger träkojor. För närvarande är han inskriven vid Stockholms universitets Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS. 
Devon har två kandidatexamina från Evergreen State College, Olympia Washington i miljöstudier/naturresursförvaltning (Environmental Studies/Natural Resource Management) och gick två år på Arizona State University i 3D-grafik. Han har ställt ut både i USA och Sverige.

”De mjuka skulpturerna är gjorda av återvunnet material från USA och Sverige. Den huvudsakliga anledningen till att jag arbetar i detta medium är att det representerar en upprättelse för material som annars skulle hamnat på soptippen. Processen kallas ”upcycling”.
Vanligtvis arbetar jag med helt nytt material och formar något från grunden, men det finns något djupt tillfredsställande i att använda det överflöd av skräp som redan existerar på planeten.
En annan anledning för mej att arbeta med upcycling är att varenda ett av de gosedjur jag gör mina varelser av tidigare varit älskat av någon. Vad händer med dessa känslor och upplevelser när barnet växer upp och upptäcker något nytt att engagera sej i? Det känns som om det finns ett känslomässigt kapital kvar i fibrerna som kan berätta en ny historia.
Ytterligare en anledning till att jag valt att arbeta med dockor är att dessa setts som ikoner, både i religiöst och historiskt avseende, då människor i årtusenden gjort miniatyrer av olika karaktärer. Dockorna kan ge tröst, skrämma och inspirera till eftertanke.
Den kreativa processen slutar inte i skapandet av dessa karaktärer, utan fortsätter i frigörandet av deras inneboende potential till äventyr och vår förmåga att skapa mytologi.”

Devon Reid.

www.facebook.com/chelicerateart       


Under tre veckor kommer de som vill kunna skapa plyschfigurer med vägledning av Devon. Vi kommer att bygga en scenografi där karaktärerna kan användas för att berätta en historia i kortfilmsformat. Vi kommer att använda egna kameror, mobiltelefoner och surfplattor för att göra våra filmer. Utställningens sista dag blir det en visning av filmerna, med musik som tillhandahålls av Muffin Ensemble, en duo som specialiserat sig på improvisationsmusik till filmer.
Materialkostnad 50–100 kr. Anmälning till workshopen: chelicerate@gmail.com

Program:
Fredag 24 oktober, 17:00–22:00: Vernissage av ”Stories in Plush”. LWDJ – Live Web Disc Jockey: Bolle the Yogi.

Workshop i plyschskulptur:
Lördag 25 oktober, 13:00–16:00: Dag 1 av workshop med samtal om scenografibygge och planering av medverkande karaktärer/mjuka skulpturer, utveckling av manus.
Onsdag 29 oktober (höstlov), 13:00–16:00: Dag 2 av workshop i plyschskulptur och scenografibygge.
Lördag 1 november, 13:00–16:00: Dag 3 av workshop i plyschskulptur och scenografibygge och utveckling av manus.
Lördag 8 november, 13:00–16:00: Dag 4 av workshop i plyschskulptur och scenografibygge. Filmning I scenografin och eventuella andra miljöer med egna kameror, mobiltelefoner eller surfplattor.

Söndagen 9 november, 13:00–16:00: Finissage med filmpremiär. Film-improvisationsbandet Muffin Ensemble kommer att finnas på plats för att lägga ett instrumentalt ljudspår till filmerna, om så önskas.

Devon Reid är inbjuden av Mattias Larson.In English:
Devon Reid shows the work he has created in plush over the last two years.  In addition, there will be a component where others will be invited to make their own art/characters with recycled material and create stories in film of these sculptures.

Devon Reid is an artist from Pacific Northwest (Washington/Oregon) USA, lives and works in Sweden. He works with Plush, Pencil, Stone, Silicone Casting, Electronics and Clay. He is the president of the association Andra Livets Konst and designing alternative dwellings, building small scale play structure.

At the moment he is enrolled at Stockholm University Geomatics and Remote Sensing Masters Program.
Devon Reid has two Bachelors Degrees from The Evergreen State College, Olympia WA in Environmental Studies/Natural Resource Management and attended Arizona State University for 3D art. He has exhibited in the US and in Sweden.


“These soft sculpture pieces are made from recycled materials from the USA and Sweden.  A major reason I chose to work in this medium is because it represents a vindication for this material that would normally end up in the landfill. This process is also known as ‘upcycling’. 
I generally like to start fresh with materials and design from the ground up, but there is a deep sense of satisfaction in making good use of the wealth of junk and trash that already exists on the planet.
Another reason to work with this medium is that each of these items I use to make my creatures, has previously been loved by someone. What happens to those feelings and shared experiences once a child gets older and discovers something new to get involved in and the item is discarded? I believe there is still some emotional equity left in the fibers, and a new story to be told.
Another reason I chose to work with ‘dolls’ is that they are seen as icons, both in a religious and historical aspect. People have been making miniature versions of characters for millennia. These “dolls” provide comfort, can scare, and inspire the mind to wonder ~ creating scenarios for these creatures as a known quantity. The creative process does not end with the making of them, but continues in unlocking the potential within them for adventure, and our ability to create mythology."

Devon Reid.

www.facebook.com/chelicerateart     


Over the three week period, those who wish to participate, will create plush figures with our donated material, and help or guidance if desired.  Then we will build a "set" where the characters/pieces will be used to tell a story in short films made by the participants.  We will use handheld and other devices to make our films.  On the final day there will be a viewing of the films, with music provided by the Muffin Ensemble, a two-piece band that specializes in improvised music for films. 
Material cost 50–100 SEK. Registration for the workshop: chelicerate@gmail.com

Program:
Friday October 24th, 5 pm–10 pm: Opening of “Stories in Plush”. LWDJ – Live Web Disc Jockey: Bolle the Yogi.

Plush sculpture workshop:
Saturday October 25th, 1pm–4pm: Day 1. Discussion and building of ‘set’ and plans for participating characters/pieces and possible story.
Wednesday October 29th, 1pm–4pm: Day 2 of plush sculpture building workshop and set building.
Saturday November 1st, 1pm–4pm: Day 3. Plush sculpture design and set building, story development. 
Saturday November 8th, 1pm–4pm: Day 4. Filming using available set (or any environment), handheld pda or other cameras and other tools to create short films with plush subjects. 

Sunday November 9th, 1pm–4pm:  Finissage and film viewing, the film improvisation band Muffin Ensemble will be on hand to add a instrumental soundtrack to your short film, if desired
.