10.8–26.8 2012

Amy Pleasant


Surround, site specific wall drawing


Vernissage fredag 10 augusti 2012 kl 17–22.

Artist talk kl 19.
Musik: LOL Institute på scen kl 20.

Öppet fredag kl 10–16, lördag–söndag kl 14–17, t.o.m. 26 augustiDetail of “Untitled, On the Ground Below”, ink on paper, 45" x 72" inches, 2011, courtesy of the artist and Jeff Bailey Gallery.

Med bläck på papper eller färg på väggar kartlägger Amy Pleasant fragment av våra dagliga liv. Även om fläckarna ofta kan tyckas vara slumpmässiga, visar sig figurativa bilder när man tittar närmare. De återgivna karaktärerna är inbegripna i scener och berättar historier när de tonas in och ut ur djupet. Figurationerna interagerar med varandra, men förblir oftast isolerade i en sorts reflekterande ögonblick. Amy Pleasant vill uppmärksamma alldagliga åtbörder och handlingar för att förmedla en känsla av mening i vardagen. Med sparsam teckning undersöker bilderna komplexa mellanmänskliga samband och erfarenheter. Fokus ligger på det vanliga – dessa icke-linjära berättelser härrör från det dagliga livet och ger betraktaren en möjlighet att tänka på ”det obetydligas” verkan.

Amy Pleasant har bjudits in av Candyland till en gästateljévistelse på Malongen i Stockholm. Gästateljén drivs av NKF, Nordiska Konstförbundet, med stöd av Stockholms stads kulturförvaltning.
Hennes arbeten är influerade av upplevelser under vistelsen i Stockholm denna sommar och en del av bilderna bygger på händelser, historia och karaktärer knutna till platsen.


With ink on paper or paint on walls, Amy Pleasant is mapping out fragments of our daily lives. Although the marks may often appear to be random, closer inspection will reveal figurative images. The characters depicted act out scenes and share their stories as they fade in and out of deep space. The figures interact with one another but mostly remain isolated in moments that seem reflective. Amy Pleasant seeks to draw attention to ordinary gestures and activities in order to convey a sense of purpose in everyday life. Using an economy of line, the paintings and drawings examine the complex relationships that we create with one another, revealing a piece of our collective human experience. The focus is on the ordinary – these non-linear narratives are derived from daily life and provide an opportunity for the viewer to consider the impact of the “insignificant”.

Amy Pleasant was invited by Candyland to a residency at the guest studio flat at Malongen in Stockholm. The guest studio is managed by NKF, the Nordic Art Association, with support from the Cultural Department, City of Stockholm.
The works are influenced by her experiences during her residency in Stockholm this summer
and some of the images are specific to events, history, and characters of the place.


Amy Pleasant received a BFA from The School of the Art Institute of Chicago and an MFA from The Tyler School of Art, Philadelphia, PA.

She has held solo exhibitions at Jeff Bailey Gallery, NY, The Birmingham Museum of Art, The Atlanta Contemporary Art Center, Rhodes College, Tandem Gallery, The Ruby Green Center for Contemporary Art, and The University of Alabama at Birmingham.

Her work has been included in group exhibitions in venues such as The Hunter Museum of American Art, The Weatherspoon Museum of Art, The Columbus Museum of Art, The Wiregrass Museum of Art, The National Museum for Women in the Arts, The Mobile Museum of Art, The Southeastern Center for Contemporary Art, The Huntsville Museum of Art, Clifford Chance, and The U.S. Embassy, Prague, Czech Republic.

She currently lives and works in Birmingham, Alabama.

www.amypleasant.com
Kontakt Candyland: Andreas Ribbung, andreas@ribbung.com