29.4–15.5 2011 Candyland, Gotlandsgatan 76


  Logiiraz Ganbat


  ”Dirt Maché”

  Vernissage fredag 29 april kl 17–22
  Öppet lördag–söndag kl 14–17, t.o.m 15 maj

  Foto: Gucco
  Logiiraz Ganbat har sedan 1991 forskat i Mongoliets traditionella papiér-machéteknik, som då varit förbjuden av den kommunistiska regimen sedan 20-talet eftersom den användes till buddistisk skulptur. Genom intervjuer med åldriga munkar har Logiiraz Ganbat tagit fram en teknik som kan jämföras med den som hade använts sedan flera hundra år och därigenom fört hantverket vidare. Logiiraz Ganbat arbetar både med traditionell buddistisk skulptur och experimentellt. På Candyland visas skulpturer i ”dirt maché”, papier machée som tillförts olika material som jord, gräs och hår.

  Logiiraz Ganbat är utbildad på Green Horse Contemporary Art School, 1992–96 i Ulan Bator, Mongoliet.
  Han har arbetat som gästlärare på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Konsthögskolan i Umeå och Örebro Konstskola. Han kom till Sverige första gången genom ett utbyte mellan svenska och mongoliska konstnärer. Projektet Art Camp anordnades 2004 och 2005 i Mongoliet och 2008 i Sverige.

  Kontakt Candyland: Andreas Ribbung

  Workshop 14 maj 2011, Gunilla Larsén, Lisa Larson, Anders Jansson, Logiiraz Ganbat


  Workshop 14 maj 2011, Mona Peterson, Mattias Larson, Ylva Kullenberg, Christel Hansson


  Workshop 14 maj 2011, Lisa Larson och Logiiraz Ganbat


  Workshop 14 maj 2011, Gunilla Larsén
  Foto: Andreas Ribbung


  ”Tyngdpunkten ligger på olika masker av papier-maché, där han utifrån ansiktsavgjutningar tillfört olika främmande material som jord, sand, gräs och stenkross. I en av maskerna har han använt modellens hår vilket skapar en märkvärdig och motstridig bild mellan det otäcka och sköna. Ansiktet uttrycker gömsle och förruttnelse, men också blyghet och oskuld. I ett annat verk har ett helt huvud formats med ena kindbenet intryckt, med slutna ögon och en sträv pälsliknande hud, till en oroande och svårtydd gestaltning av ett människoöde.

  Motsatserna mellan liv och död, mellan det artificiella och levande och framförallt mellan bild och natur går som en röd tråd genom de skulpterade maskerna. Att bara säga att naturen återspeglas i människan genom inblandningen av naturmaterial räcker inte, tror jag, för att se hela innebörden av skulpturerna. Snarare upplever jag att den natur som redan finns latent under ytan i människan demaskeras och förstärks genom infiltreringen av de olika främmande materialen. Det blir en bild av människans längtan och behov av djup tillhörighet i något fast och förankrat. Samtidigt skapas en sällsynt tydlig kontrast till samtidens flytande upplösning av identiteter, eller just spegelbilder. Inför Logiiraz Ganbats porträtt av människan slutar nästan det reflekterande tänkandet, det överförs mera till handen som försiktigt vill beröra och smeka det sträva och sensuella i materialet.”

  Jan K Persson skrev i nättidskriften Volym om Logiiraz Ganbats utställning på Galleri VOX i Sundsvall 2010.