20.3–28.3 2010

När dammet lagt sig


Målningar och fotografier från Haiti


E. Watson, J-B. Nyperking, L. Duval, D. Rousseau, J-C. Blanc, J-P.  Auguste, H. Mareau, F. Lafortune, L. Wilfrid,
K. Cassagnol, J. Laguerre, G. Laurent, R. Cadet, P. Gauthier, J-L. Henri, J-A. Dubic, F. Zepherin.


I media har Haiti skildrats med bilder på kaos, katastrof och våld. Candyland vill visa en annan bild. Det finns även i detta sargade land konstnärer som fortsätter måla och skapa. Målningar av ett tiotal haitiska konstnärer presenteras tillsammans med fotografier från arbetet med att undsätta skadade efter jordbävningen.

På Haiti finns konst ständigt närvarande. Voodoo-mysticism, zombies och rytmisk musik blandas respektlöst och tavlor målade i grälla färger bjuds ut till försäljning längs huvudstaden Port au Princes tätt trafikerade gator. Enrique Cuevas arbetade fram till 2009 på Haiti och samlade under dessa år ett femtiotal verk av etablerade haitiska konstnärer. Delar av denna samling visas upp på utställningen.

Johan von Schreeb, en av personerna bakom Candyland, arbetade på Haiti som kirurg för Läkare Utan Gränser. Han blev starkt påverkad av befolkningens förmåga att hantera katastrofen. Han ställer ut några av sina egna och kollegors fotografier som skildrar arbetet och livet efter jordbävningen. 


Lördag 20 mars kl 16 berättade Johan von Schreeb om sitt arbete och Jean Ploteau gav en kort introduktion till konstverken. Söndag 21 mars kl 15 samtalade Johan och Jean under rubriken “Finns det en roll för konst och konstnärer i katastrofer?”.


Foto: Johan von Schreeb, Läkare Utan Gränser, målning: Jean Louis Henri.